Usługa eduroam

Głównym założeniem usługi eduroam jest umożliwienie osobom związanym ze środowiskiem nauki i szkolnictwa wyższego dostępu do sieci komputerowej na terenie wszystkich instytucji biorących udział w projekcie, zarówno w kraju jak i na świecie. Dostęp do sieci odbywa się bez angażowania lokalnego administratora sieci, wystarczy uruchomić urządzenie w zasięgu sieci eduroam i po chwili użytkownik może korzystać z Internetu. Dostęp do sieci odbywa się za pomocą tych samych danych uwierzytelniających oraz metody dostępu, co w instytucji macierzystej. Proces uwierzytelniania użytkownika jest szyfrowany, a użytkownicy mają pewność, że sieć do której się podłączają jest siecią zaufaną. Żadne informacje o uzyskaniu dostępu do sieci nie są publicznie dostępne. W przypadku popełnienia nadużycia ze strony uwierzytelnionego użytkownika, administratorzy mogą jednoznacznie określić jego tożsamość.

W projekcie bierze udział wiele uczelni i jednostek, których lista stale ulega wydłużeniu. Aktualna lista jednostek dostępna jest na polskiej stronie usługi eduroam.

Usługa eduroam w Polsce jest rozwijana w ramach sieci PIONIER. Operatorem eduroam w Polsce jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Koordynatorem jest Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zapraszamy wszystkie instytucje edukacyjne i naukowo - badawcze do współpracy.

eduroam (Education Roaming) jest zastrzeżonym znakiem towarowym zarejestrowanym przez organizację TERENA

eduroam@put.poznan.pl - na ten adres prosimy zgłaszać problemy z połączeniem z siecią.